WEDDINGS

Xiomara & Jason

Aditi & Parikshit

Krisanie & Josh

Natalie & Patrick

Zainabu & Anthony

Ceiry & Juan

Shiraz & Farrah

Patty & Anthony

Sandra & Michael (full-length)